Föreningen

Landsorts Fågelstation är en ideell förening som bedriver ringmärkning, sträckräkning och andra fågelrelaterade undersökningar
på ön Öja och samhället Landsort, i Stockholms södra skärgård.

Vår insamling är en del av forskningen kring flyttfåglar. Landsorts ringmärkning ingår i ett riksomfattande nät av fågelstationer och andra fångstplatser på uppdrag av Ringmärkningscentralen vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.

Från början var ringmärkning främst ett sätt att få veta var fåglar flyttar och hur gamla de blir.
Idag kan vi dra betydligt fler slutsatser. T ex hur mängden fåglar varierar mellan olika år,
och hur fåglar ändrar sina flyttbeteenden. Utöver det kan vi dessutom försöka göra viktiga kopplingar till förändringar i miljö och klimat.

Ringmärkning på Landsort startades i liten skala i slutet av 1970-talet, och en förening bildades 1988 av engagerade frivilliga.
Sedan dess disponerar vi militärens gamla sjukstuga i Landsort (närmare bestämt vid Bredmar) som fågelstation och nod för verksamheten.